Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Forbrukersekretariatet har etablert de viktigste rutinene og fått på plass viktige elementer som prosjektoversikt, nettverksoversikt, hjemmesider og kurs. Den faktiske innflytelsen til forbrukersekretariatet på forbrukerrepresentasjonen i standardiseringsprosjekter er det foreløpig vanskelig å konkludere om. Sekretariatet oppleves å ha vært viktig for å introdusere standardisering og standardiseringsmetodikk inn mot Forbrukerrådet på en bedre og mer systematisk måte enn før. En forutsetning for at sekretariatet skal fungere godt er at Forbrukerrådet klarer å formulere sine krav, og følge opp disse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:16.993934
MODIFIED 2013-02-14 18:11:18.313903
CREATED 2011-01-26 11:23:16.993934
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)