Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

Rapporten tilhører rapportseriene Fagrapport.

Rapporten er en evaluering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Myndighetenes formål med forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer er - å forebygge røykestart blant unge - å gjøre det lettere å forbli røykfri for dem som prøver å slutte - å de-normalisere tobakksvarer Sett under ett peker de ulike undersøkelsene som inngår i evalueringen mot at forbudet mot synlig oppstilling kan ha betydning både for å forebygge røykestart blant unge og for å gjøre det lettere å forbli røykfri for dem som prøve å slutte, og at betydningen av oppstillingsforbudet kan øke på lengre sikt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:00:49.347417
MODIFIED 2016-01-14 01:00:50.914245
CREATED 2016-01-14 01:00:49.347417
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)