Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI

FORFI ble opprettet i 2009 som et handlingsrettet forskningsprogram for å imøtekomme behovet for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forskning og innovasjonspolitikk. Videre har det vært et mål at FORFI skal fungere som en arena for læring og dialog mellom forskere og politikkutviklere på ulike nivåer, forsknings - og utdanningsinstitusjonene inkludert. Evalueringsarbeidet er gjennomført av et ekspertpanel satt sammen av Forskningsrådet. Panelet består av nordiske forskere og brukere av forskning om forskning og innovasjon. Denne rapporten oppsummerer ekspertpanelets vurderinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-05-10 00:01:11.681660
MODIFIED 2015-10-16 08:20:35.171407+00:00
CREATED 2015-05-10 00:01:11.681660
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)