Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Føringstilskuddet er et tilskudd til frakt av fisk og skalldyr mellom ulike områder for bl. a. å opprettholde en variert flåtestruktur, lokale fiskerimiljø og ressursutnyttelse i områder uten mottakskapasitet i umiddelbar nærhet. Ordningen skal også bidra til en effektiv gjennomføring av fisket, ved å føre fisk ut av overskuddsområder. Ordningen administreres av fiskesalgslagene. Det er evaluert hvor effektivt føringstilskuddet bidrar til oppnåelse av de definerte målsettingene for tilskuddet, konsekvensene av et eventuelt bortfall av føringstilskuddet og miljøeffektene av de ulike føringsordningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-05 01:00:30.916239
MODIFIED 2018-02-05 01:00:33.669632
CREATED 2018-02-05 01:00:30.916239
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)