Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Føringstilskuddet er et tilskudd til frakt av fisk og skalldyr mellom ulike områder for å oppfylle distriktspolitiske mål. Ordningen bidrar til å sikre leveranser av fersk fisk fra mindre fiskefartøy til foredlingsanlegg, spesielt i Nordland, selv om relativt få av foredlingsbedriftene mottar tilskudd. Andre deler av ordningen er utformet mer tilfeldig ut fra bl. a. bransjers og enkeltbedrifters påkommende behov, og bidrar i mindre grad til de distriktspolitiske målene. Deler av støtten gjennom føringstilskuddet er et alternativ til å benytte ordinære nærings- og distriktspolitiske virkemidler. Det er sannsynlig at støtten bidrar til mer transport og til transportformer som gir høyere miljøbelastning, og støtten bidrar i noen tilfeller også til konkurransevridninger. Ordningen er lite transparent, og det framstår som vanskelig å vurdere på forhånd hvilke mottakere som vil få tilskudd til en konkret transport.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:02:01.963625
MODIFIED 2020-02-14 01:02:02.042642
CREATED 2020-02-14 01:02:01.963625
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)