Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning

Forskningsrådet oppnevnte i februar 2012 et ekspertpanel som fikk i oppdrag å evaluere de to handlingsrettede programmene UTDANNING 2020 og PRAKSISFOU. Panelets rapport er et viktig innspill til arbeidet med å utvikle Forskningsrådets programmer på utdanningsfeltet, både med tanke på vitenskapelig kvalitet og med tanke på forskningens relevans for forvaltning og praksis. Rapporten vil også være et viktig grunnlag for Forskningsrådets videre dialog med Kunnskapsdepartementet, forskningsmiljøene og utdanningssektoren for øvrig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:01:27.781433
MODIFIED 2015-10-16 08:20:31.503274+00:00
CREATED 2015-04-01 00:01:27.781433
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)