Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Norgesnettsrådets rapporter.

I mars 2008 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere førskolelærerutdanningene. Evalueringen, som ble foretatt av en sakkyndig komité med støtte fra NOKUT, omfatter alle de 20 institusjonene som tilbyr førskolelærerutdanning. Evalueringens formål har vært å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av utdanningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:33.644333
MODIFIED 2017-09-24 17:00:51.735683+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:33.644333
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)