Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Andre delrapport fra evalueringen av forsøk med 2. fremmedspråk på 6. -7. trinn. Rapporten er basert på kvalitative casestudier ved fem utvalgte skoler og beskriver skolenes erfaringer, praksis og holdninger til fremmedspråk på barnetrinnet. Faget skal legge grunnlag for og motivere elevene til videre fremmedspråklæring, være aktivitetsrettet og bidra til positive holdninger til flerspråklighet. Funnene er ikke generaliserbare for forsøket som helhet, men gir varierte bilder av deltakernes opplevelser

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:05:47.391002
MODIFIED 2021-04-05 22:02:24.928595+00:00
CREATED 2014-01-25 14:05:47.391002
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)