Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor

Rapporten tilhører rapportseriene AFIs rapportserie.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere og følge prosessene som har foregått ved opprettelsen av fire fagutviklingsstillinger, ved fire NAV kontor i Norge. Fagutviklingsstillingene ble opprettet i 2009 og finansiert som et forsøk i HUSK-prosjektet (Høgskole- og universitetssosialkontor). HUSL-forsøket har hatt som målsetting å skape et bedre og likeverdig samarbeid mellom forskere, undervisere, praktikere og brukere, for å skape bedre tjenester. AFIs datainnsamling har i hovedsak skjedd i 2011, men vi har også hatt et kort besøk i samtlige case i 2012. Dette er en sluttrapport fra prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 835.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:00:44.738378
MODIFIED 2017-09-30 22:00:24.995641+00:00
CREATED 2013-11-20 13:00:44.738378
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)