Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Kommunal- og regionaldepartementet har siden 2002 gitt tillatelse til gjennomføring av 13 forsøk med interkommunale samarbeid om barnevern. Formålet med forsøkene er blant annet å styrke og utvikle barnevernet og å utvikle mer robuste fagmiljøer. Telemarksforsking-Bø har evaluert seks av de interkommunale samarbeidene, og konkluderer med at alle samarbeidene har bidratt til å styrke fagmiljøene og forbedre kvaliteten på barneverntjenestene. Forsøkene med intekommunalt samarbeid på barnevernområdet har sammen med tilsvarende samarbeidsforsøk på andre områder bidratt til nye bestemmelser om interkommunalt samarbeid i kommuneloven, jf. kapittel 5 i loven.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 408.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:02.159128
MODIFIED 2013-02-14 18:13:26.912993
CREATED 2010-11-02 15:02:02.159128
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)