Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Proba samfunnsanalyse har gjennomført en evaluering av to forsøk med metodeutvikling i arbeidsrettet rehabilitering, der det ene var spesielt rettet mot overvektige. Forsøkene har pågått i årene 2009-2013. Evalueringen viser at forsøksprosjektene har bidratt til motivasjon og økt aktivitet hos deltakerne. Mange av dem som hadde et arbeidsforhold før tiltaksdeltakelsen har kommet tilbake i arbeid. Mange av dem som stod uten et arbeidsforhold har kommet i arbeidspraksis, men det er færre i denne gruppen som har kommet i ordinært arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-06-13 12:01:09.189131
MODIFIED 2014-08-14 11:50:02.508855+00:00
CREATED 2014-06-13 12:01:09.189131
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)