Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Miljøverndepartementet inviterte i år 2000 åtte kommuner til å være med på et 3-årig forsøk for å prøve ut nye måter å praktisere motorferdselsloven på. Dette ble senere forlenget til 01. 05. 2005, som er sammenfallende med evalueringsperioden. Kun Fauske, Hattfjelldal, Vinje og Sirdal har hatt så mange som tre praktiseringssesonger. Beklageligvis meldte Kautokeino seg ut av forsøket undervegs. Et hovedelement i forsøket er å kople motorferdselpolitikken til ordinære, lokale planvedtak og planprossesser etter plan- og bygningsloven. På denne måten ønsker en å se om motorferselpolitikken kan bli mer helhetlig enn i dag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 606.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:49.173436
MODIFIED 2017-09-22 04:00:34.207571+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:49.173436
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)