Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Fra og med skoleåret 2007-2008 ble det igangsatt et forsøk med praksisbrev innenfor tre fylkeskommuner og tre utdanningsprogrammer. Den direkte bakgrunnen og begrunnelsen for forsøket var det omfattende bortvalget/frafallet innenfor videregående opplæring, spesielt innenfor den yrkesfaglige delen. NIFU STEP har fått i oppdrag å evaluere forsøket i skoleårene 2008-2009 og 2009-2010. De tre forsøksfylkene er Oslo, Vestfold, Akershus og Rogaland. Både ungdommene som er med i praksisbrevforsøket, lærerne og instruktørene i bedriftene oppsummerer foreløpig ordningen som svært vellykket. Det er imidlertid tidlig i evalueringen, og man bør derfor utvise forsiktighet med hensyn til å trekke for bastante konklusjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:06:59.888644
MODIFIED 2015-10-16 08:19:48.292147+00:00
CREATED 2014-10-24 00:06:59.888644
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)