Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015

Forsøk med eksamen med tilgang til Internett i utvalgte fag har blitt gjennomført årlig fra 2012 og avsluttes i 2015. Elever ved 56 forsøksskoler hadde i 2015 tilgang til Internett på eksamen i 8 utvalgte fag. Forsøket innebærer at elevene har tilgang til Internett som et av flere hjelpemiddel under eksamen, men de har ikke lov til å bruke Internett til å kommunisere med andre. Elever som ikke deltar i forsøket har også hjelpemidler, men ikke tilgang til Internett. Elevene som deltar i forsøket får samme eksamensoppgave som andre elever.

Rambøll har på oppdrag fra Utdanningdirektoratet gjennomført årlige evalueringer av forsøket, og årets evaluering bekrefter sentrale funn fra de foregående årene. Elever og lærere er i det store og hele positive til eksamen med tilgang til Internett.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-09 01:01:41.681692
MODIFIED 2015-12-09 01:01:41.692007
CREATED 2015-12-09 01:01:41.681692
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)