Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester

Oxford Research har evaluert et forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester. Forsøket ble igangsatt i første kvartal 2013 ved fylkesmannsembetene i Østfold, Rogaland og Oslo og Akershus. Disse fylkesmannsembetene skulle gis en styrket rettledningsrolle overfor NAV-brukere. Hovedformålet med forsøket var å bedre rettsikkerhet og service overfor brukere av de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:04:10.755832
MODIFIED 2016-02-02 01:04:11.042967
CREATED 2016-02-02 01:04:10.755832
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)