Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Prosjektet "Forsøk med elektronisk valg" ble igangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 på grunnlag av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008. Stortinget stilte seg i den sammenhengen bak igangsettelse av prosjektet "med sikte på å gjennomføre forsøk ved ordinære valg i 2011"(Budsjett-innst. S. nr. 5 82007-2008) fra kommunal- og forvaltningskomiteen). 56 utvalgte kommuner i Norge ble invitert til å søke om å delta som forsøkskommuner for utprøving av e-valg ved lokalvalget 2011. Totalt var det ti kommuner som gjennomførte forsøket med e-valg i ukontrollerte omgivelser - altså utenfor valglokalet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 14.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-12 13:04:01.298107
MODIFIED 2016-08-12 06:04:25.250165+00:00
CREATED 2012-12-12 13:04:01.298107
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)