Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere - Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)

Rapporten tilhører rapportseriene NF-arbeidsnotat.

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) iverksatte i 2006 forsøket med høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK). Arbeids- og velferdsdirektoratet overtok ansvaret for forsøket i mars 2008. Siktemålet med forsøket er å utvikle nye og videreutvikle etablerte og likeverdige arbeidsformer mellom sosialkontortjenesten, forskning, utdanning og brukere for å styrke kunnskap og kvalitet i tjenesten. Nordlandsforskning har ansvaret for evalueringen av forsøket. Evalueringen er delt inn i tre deler. En deskriptiv gjennomgang av aktørene og aktivitetene i forsøksperioden (A), en evaluering av forsøksprosessen (B) og en evaluering av resultatene som er oppnådd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:01:28.703553
MODIFIED 2014-08-14 11:47:58.510566+00:00
CREATED 2013-11-22 13:01:28.703553
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)