Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evalueringen besvarer følgende spørsmål: • Oppleves det nye forsøksrammetilskuddet som økt frihet? • Endres de lokale prioriteringene? • Produseres tjenestene billigere? • Endres administrasjon og saksbehandling i forsøkskommunene? • Endres politikerrollen vs administrasjonens rolle? • Endres engasjementet for lokalpolitikken blant innbyggerne? • Merker innbyggerne noen endringer på tjenestetilbudet?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 824.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:43.323735
MODIFIED 2014-08-14 11:44:55.267294+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:43.323735
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)