Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.

AFI har kommet med første delrapport i evalueringen av forsøket «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor». Forsøket er en fireårig satsing hvor NAV prøver ut nye arbeidsmåter for å hjelpe brukere med sammensatte behov ut i jobb. Praktikere samarbeider med brukere og forskere for å utvikle bestemte arbeidsmåter. Forsøket ble igangsatt i 2012, og skal fullføres i løpet av året 2016. Rapporten er gjennomført i samarbeid med Proba Samfunnsanalyse og er en faktisk beskrivelse av forsøket og prosjektene. Den tar for seg formål, ulike variasjoner og fortolkninger av prosjektene slik de har utviklet seg så langt. Rapporten bygger på fire datakilder: skriftlige rapporteringer fra prosjektene, casebesøk til de tre fylkesprosjektene, deltakelse på nettverkssamlinger og intervju med representanter fra direktoratet. Sluttevalueringen kommer i juni 2017, som vil inneholde en nærmere analyse av måloppnåelsen i forsøket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 803.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:20:58.585750
MODIFIED 2017-01-19 12:20:58.603542
CREATED 2017-01-19 12:20:58.585750
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)