Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøksordning med Trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Problemstillingen i prosjektet er å evaluere sikkerhetsmessige og økonomiske virkninger av prøveordningen med å bemanne Kvitsøy trafikksentral VTS) med trafikkleder-loser. Alternativet er å bemanne Kvitsøy med maritime trafikkledere i hele stillinger. Konklusjonen på evalueringen er at det er en sikkerhetsmessig gevinst ved å bruke maritime trafikkledere fremfor trafikklederloser. Det kan ikke påvises noen økonomiske fordeler ved å bruke trafikklederloser. Det er først og fremst aspekter vedrørende samspillet mellom operatør og teknisk system som er grunnlaget for denne konklusjonen.

A study is made on whether trained traffic pilots (TLLs) can be used instead of vessel traffic operators (MTs). The conclusion is that using MTs rather than TLLs in the VTS would be an advantage from the safety point of view. The main basis for this conclusion is the need for efficient communication between the operators and the technical systems in the VTS.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 975.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:29.513145
MODIFIED 2016-08-12 06:03:05.021517+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:29.513145
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)