Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsterket avdeling

Rapportens hovedanbefalinger er delt i tre kategorier; anbefalinger for mottakene, anbefalinger for UDI (internt) og anbefalinger hvor UDI er initiativtaker, men hvor operasjonaliseringene kan ligge til andre deler av forvaltningen. Anbefalingene omfatter formelle, relasjonelle og ressursmessige forhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 464.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:59.176903
MODIFIED 2013-02-14 18:08:36.811574
CREATED 2011-05-10 10:08:59.176903
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)