Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge

Formålet med vår utredning har vært å evaluere effekten av tiltak satt i verk på bakgrunn av lokale forvaltningsplaner for gås i Norge. Deler av våre resultater var ønsket brukt i sluttrapporten fra gåsemillion-prosjektet, samtidig som en del resultater fra gåsemillionprosjektet inngår i denne utredninga. Vi har derfor samarbeidet med gåsemillion-prosjektet mht spørreundersøkelsen til gårdbrukerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:47.604578
MODIFIED 2016-08-12 06:05:59.079251+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:47.604578
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)