Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-Kultur prosjekter som er gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005 – 2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra sin FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomisk handlingsrom er likevel ikke vesentlig bedret. Læringsmål er bare delvis oppnådd og internasjonaliseringseffekter er svake. Rapporten viser at det har vært vanskelig for Innovasjon Norge å treffe presist i forhold til avgrensede kulturnæringsdefinisjoner. Nye forslag til avgrensning og oppdeling av kulturnæringer gis i rapportens kapittel 4 og det fremmes fem forslag til endringer i kapittel 9.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 17.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:37.098226
MODIFIED 2016-11-28 10:00:34.769193+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:37.098226
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)