Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av frifond : rapport

Frifond er en tilskuddsordning til frivillig arbeid blant barn og unge. Ordningen gir både støtte til landsomfattende medlemsorganisasjoner og løsere organiserte aktiviteter og grupper. Frifond er en offentlig støtteordning som skal bidra til frivillig aktivitet blant barn og unge på de fleste aktivitetsområder unntatt idrett. Ordningen ble etablert i 2000 og finansieres over statsbudsjettet og med deler av overskuddet fra Norsk Tipping. Gjennom Frifond deles det ut støtte til 107 landsdekkende organisasjoner og lag, men også til enkelttiltak og frittstående grupper og foreninger som ikke er medlem av noen større organisasjon. I 2008 hadde Frifond til sammen ca. 155 mill. kroner til fordeling. Forvaltningen av ordningen er delegert Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk Musikkråd (NMR) og Norsk Teaterråd (NTR). Gjennom evalueringen har Kultur- og kirkedepartementet ønsket å få svar på i hvilken grad Frifond gjennom sine rammer, retningslinjer og praksis legger til rette for lokal aktivitet og deltakelse, og om Frifond bidrar til lokal aktivitet og deltakelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:08.743347
MODIFIED 2013-02-14 18:11:14.549031
CREATED 2011-01-26 11:23:08.743347
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)