Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik

Den generelle konklusjonen er at programmet er vellykket, og at programmet som et strategisk forskningsprogram har været en nasjonal suksess: Det har løftet norsk forskning, det har skapt kommersiell verdi, og det har fastsatt en samfunnsmessig robust nyskapning. Evalueringen understreker at det har betydning for forskningsmiljøene og næringslivet i Norge at man i FUGE har fastslått klare forskningspolitiske visjoner og tenkt langsiktig – med en programperiode på knappe ti år er det selv i internasjonale sammenhenger snakk om et meget langsiktig perspektiv for et forskningsprogram. De prinsipper bør fortsatt være grunnleggende i de norske strategiske satsingene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:01:59.621462
MODIFIED 2017-05-17 22:01:59.634676
CREATED 2017-05-17 22:01:59.621462
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)