Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av funksjonsbaserte byggeregler

Byggereglene gjennomgikk en hovedendring i 1997, med en betydelig dreining mot funksjonskrav og dessuten med et større offentligrettslig ansvar på bransjens aktører.

Rapporten evaluerer hvordan funksjonsbaserte byggeregler har fungert og hvilke erfaringer man kan dra nytte av ved utvikling av neste generasjon av regelverk.

Problemstillinger som er belyst: Har funksjonsbaserte regler medført større grad av innovasjon og utvikling? Har funksjonsbaserte regler gitt endringer i kvalitet? Hvilke konsekvenser har funksjonsbaserte byggeregler for kommunene?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-06-27 00:01:47.168951
MODIFIED 2019-06-27 00:01:47.799310
CREATED 2019-06-27 00:01:47.168951
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)