Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder

Rapporten tilhører rapportseriene NINA Rapport.

Direktoratet for naturforvaltning ønsket en evaluering av pågående overvåkingsaktivitet i verneområdene, som et steg på veien i arbeidet med å lage en plan for framtidig overvåking. Denne rapporten er basert på vurdering av innrapportert materiale fra fylkesmennene om pågående overvåkingsprosjekter i verneområdene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 505.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:01:13.047801
MODIFIED 2014-08-14 11:47:58.090717+00:00
CREATED 2013-11-22 13:01:13.047801
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)