Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS

Formålet med evalueringen er å få belyst GIEK og Eksportkreditt sin måloppnåelse og om ressursbruken er effektiv, både for virksomhetene og for ordningene, og om eksportfinansieringssystemet i sin helhet fungerer godt. Evalueringen skal brukes i den videre utviklingen av departementets styring av GIEK og Eksportkreditt, og til videre arbeid med harmonisering av GIEK og Eksportkreditts praksis.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-05 01:01:47.953286
MODIFIED 2018-02-05 01:01:48.567667
CREATED 2018-02-05 01:01:47.953286
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)