Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av grunnstønadsordningen

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Grunnstønadsordningen er en rimelig treffsikker ordning for å kompensere for nødvendige og varige ekstrautgifter som funksjonshemmede og kronisk syke har.

ECON har evaluert ordningen og foreslår en del omlegginger for å gjøre ordningen mer treffsikker. For å sikre økt likebehandling foreslås det at det innføres mindre intervaller mellom stønadssatsene og at tildeling revurderes oftere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 688.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-06 13:04:22.812466
MODIFIED 2018-09-21 11:00:18.596941+00:00
CREATED 2013-02-06 13:04:22.812466
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)