Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Statens helsetilsyn utga i 2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker. Foreliggende sluttrapport er den siste i en rekke på fire hvor de sentrale problemstillingene er: Er produktiviteten i poliklinikkene økende eller avtakende? I hvilken grad kan endringer i produktivitet tilbakeføres til endring i arbeidsformer, og i hvilken grad samsvarer disse med håndboka? Hva er forutsetningene for at håndboka blir/ikke blir implementert?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-13 01:00:53.682429
MODIFIED 2016-01-13 01:00:53.718191
CREATED 2016-01-13 01:00:53.682429
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)