Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport

Bildet vi sitter igjen med etter våre analyser er at det generelt er en god forankring av arbeidet med handlingsplanen i de ulike departementer og direktoratet. Arbeidet med handlingsplanen har økt graden av forankring når det gjelder arbeid mot kjønnslemlestelse. Hovedbildet når det gjelder implementering og gjennomføring er at arbeidet med handlingsplanen er på god vei. I betydelig grad gjennomføres arbeidet med handlingsplanen som en del av den normale forvaltningsutøvelse. Det synes som arbeidet med handlingsplanen har medført økt kompetanse, økt fokus og økt gjennomføringsevne. Generelt er det indikasjoner på at gjennomføringsevnen er styrket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 717.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:07.176057
MODIFIED 2013-02-14 18:03:52.975429
CREATED 2012-07-01 10:39:07.176057
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)