Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009

Rapporten tilhører rapportseriene ISF rapport.

Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) evalueres løpende i planperioden av Institutt for samfunnsforskning (ISF). Rapporten Handlingsplan mot tvangsekteskap. Evaluering av utvalgte tiltak. Andre delrapport, juni 2010. tar for seg sju av enkelttiltakene i planen, og diskuterer effekten av dem. Dette brukes som utgangspunkt for å reflektere over arbeidet med handlingsplanen i sin helhet. De sju enkelttiltakene er: o Minoritetsrådgiverordningen ved videregående skoler (tiltak 4) og integreringsrådgiverordningen ved utenriksstasjonene (tiltak 31) o Botilbudene for utsatte for tvangsekteskap over og under 18 år (tiltak 27 og 28). o Drammensprosjektet (tiltak 23) og Kompetanseteamet (tiltak 19). o Tilskuddsordningen til frivillige organisasjoners holdningsskapende arbeid (tiltak 17)

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:10:19.183786
MODIFIED 2016-08-12 06:01:21.287292+00:00
CREATED 2012-09-20 08:10:19.183786
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)