Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Evalueringen viser bl. a. at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har koordinert arbeidet med handlingsplanen godt, og at samarbeidet med involverte parter har vært bra og nyttig. Evalueringen tyder på at fokus på ett diskrimineringsgrunnlag er å foretrekke framfor å inkludere flere diskrimineringsgrunnlag i en og samme handlingsplan. Evaluerte tiltak som angår arbeidslivet viser at det er behov for bevisstgjøring og fokus på feltet i bedrifter, og da særlig i mannsdominerte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 387.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-06 01:00:26.109261
MODIFIED 2015-10-16 08:20:01.062355+00:00
CREATED 2014-11-06 01:00:26.109261
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)