Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Regjeringen la i 2008 fram handlingsplan for mer entreprenørskap for kvinner. Planen gjelder for perioden 2008-2013, er forankret i sju departementer og har til sammen 12 konkrete tiltak. Hovedmålet er at andelen kvinner blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen 2013. Handlingsplanen er blitt midtveisevalueres for å vurdere om tiltakene er relevante og bidrar til at målene i planen nås.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 856.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:41:48.974530
MODIFIED 2013-02-14 18:13:44.536220
CREATED 2012-01-29 20:41:48.974530
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)