Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av handlingsprogram for universell utforming

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-notat.

Handlingsprogrammet for universell utforming ble gjennomført i årene 2002-2004. Det hadde som målgrupper beslutningstakere og ansatte på alle nivåer i offentlig forvaltning. Siktemålet var bevisstgjøring og opplæring samt å bidra til gode løsninger i praksis. Det området som har den sterkeste virkningen av programmet er forsøksprosjekter. Siden fokus her har vært nettopp å nedfelle universell utforming i de fysiske omgivelsene eller i styringsdokumenter, har programmet satt spor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 89.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:51.701524
MODIFIED 2016-08-12 06:06:37.315847+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:51.701524
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)