Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene : evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 : rapport 6 fra HEMIL/SIRUS

Rapporten tilhører rapportseriene SIRUS skrifter.

Denne rapporten er en del av Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007. SIRUS har evaluert endringen i helseadvarsler på sigarettpakkene som ble foretatt høsten 2003. Fra 2004 økte advarselsmerkingens areal til 30% av pakkens forside og 40 % av pakkens bakside, samtidig med at flere nye tekster ble innført. Evalueringen viste at det var høy oppmerksomhet rundt tiltaket blant voksne røykere i alderen 16-74 år.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 506.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 14:03:18.729643
MODIFIED 2016-02-03 14:03:18.739917
CREATED 2016-02-03 14:03:18.729643
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)