Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Høgskolen i Telemark

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Statskonsult.

Evalueringen oppsummerer resultatene av omorganiseringene i HiT i 2003 knyttet til organisering, styring og ledelse, og vurderer administrasjonsordningens organisering og dimensjonering. I tilknytning til evalueringen ble det opprettet en intern referansegruppe som har bestått av representanter for den øverste ledelsen ved høgskolen, alle avdelinger, studentene, Fellesadministrasjonen, Fellestjenestene og tjenestemannsorganisasjonene. Statskonsult er ansvarlig for innhold, vurderinger og forslag i rapporten.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:02:03.536307
MODIFIED 2017-04-11 22:02:03.902859
CREATED 2017-04-11 22:02:03.536307
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)