Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring

Studieobjektet i denne evalueringen er grunnlån til oppføring i perioden 2006-2009.

Husbanklån har en lang historie i norsk boligpolitikk. Låneordningene har gjennom tidene skiftet navn og innhold, men grunnpilaren har i mange år vært oppføringslån, som skal gå til finansiering av nye boliger, og utbedringslån, som skal finansiere ulike oppgraderinger i den eksisterende boligmassen.

1. juli 2005 ble disse ordningene slått sammen og innretting, retningslinjer, og arbeidsmetoder i forbindelse med långivningen ble endret. Det nye lånet fikk navnet grunnlån.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:45:24.351341
MODIFIED 2017-10-31 00:00:38.265298+00:00
CREATED 2012-01-29 20:45:24.351341
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)