Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Husbankens innsats i Groruddalen : områderettet innsats mobiliserer i levekårutsatte områder

Områdeløftet er en samlet innsats som både omfatter fysisk oppgradering som kan bedre beboernes omgivelser kombinert med mobiliserende tiltak som skal engasjere og inkludere innbyggerne i lokalsamfunnene.

I denne rapporten evalueres innholdet i Husbankens innsats i Groruddalssatsingen med det formål å vurdere virkningene av de tiltakene som Husbanken har medvirket til. Det vies en spesiell oppmerksomhet mot arbeidsmetoder og resultater av områdeløft i fire områder med særskilte miljø- og levekårsutfordringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:52.400141
MODIFIED 2014-08-14 11:42:52.424610
CREATED 2014-08-14 11:42:52.400141
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)