Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd

Kompetansetilskuddet er et statlig tilskudd som gis over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet og forvaltes av Husbanken. Kompetansetilskuddet ble etablert i 2005 og er et virkemiddel i den nasjonale boligpolikken. Målet for den nasjonale boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Formålet med kompetansetilskuddet er at tilskuddene skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske området. Tilskuddet skal særlig stimulere til kompetanseheving på følgende politisk prioriterte områder: • Forebygging og bekjempelse av bostedsløshet • Bosetting av flyktninger • Tilrettelegge for at unge og vanskeligstilte skulle kunne bosette seg i egen bolig • Arbeidet med å redusere byggekostnadene • Universell utforming • Miljøhensyn i boligsektoren

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:39.004314
MODIFIED 2017-02-26 18:01:04.854053+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:39.004314
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)