Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

I denne rapporten evalueres Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger. I evalueringen har man sett på resultater og virkninger de senere årene og hvor godt ordningen er innrettet. Forvaltningen av tilskuddet er også evaluert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:24.088756
MODIFIED 2013-02-14 18:07:37.504272
CREATED 2012-06-04 17:27:24.088756
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)