Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

I denne rapporten evalueres Husbankens boligtilskudd til funksjonshemmede og eldre. Tilskuddet skal i følge målsetningen bidra til "at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. " De sentrale problemstillingene i evalueringsprosjektet er: Hvem får tilskuddene? Hvor mye tilskudd er gitt? Hva brukes tilskuddene til?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 47.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:10.297557
MODIFIED 2016-08-06 19:01:03.816265+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:10.297557
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)