Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø

Utdanningsprosjektet "Universell utforming av bolig, bygning og utemiljø" er et bredt samarbeidsprosjekt mellom flere departementer, berørte interesseorganisasjoner, forskningsinstitutter og Husbanken. Prosjektet startet opp i 1997 og ble opprinnelig forutsatt avsluttet innen år 2000. Formålet er å få universell utforming inn i undervisningsopplegget for utdanningsinstitusjoner som arbeider med fysisk utforming av bolig, bygning og utemiljø.

Evalueringen konkluderer med at organiseringen og gjennomføringen peker på at man både har oppnådd bedre styringseffektivitet i arbeidet enn tidligere og en god kostnadseffektivitet i anvendelsen av de økonomiske ressursene til disposisjon for arbeidet.

I etterkant av evalueringen skal det gjennomføres en strategisk analyse av utdanningsprosjektets mulige utviklingsretninger. Hensikten er å analysere aktuelle utviklingsretninger for utdanningsprosjektet for den framtidige satsningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 30.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:21.301926
MODIFIED 2015-08-13 21:00:12.921070+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:21.301926
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)