Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Evalueringen er gjennomført av SINTEF i samarbeid med NTNU. SINTEF har hatt ansvaret for evalueringen. Oppdragsgiver er Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men evalueringen er iverksatt i nært samarbeid med partene i IA-avtalen. Evalueringen skal gi en helhetlig evaluering av IA-avtalen (2001-2009) og skal herunder besvare hovedspørsmålene om i hvilken grad har IA-avtalen bidratt til måloppnåelse, jf. avtalens hoved- og delmål, hvordan er IA-samarbeidet gjennomført og hvilke effekter har nye regler om sykefraværsoppfølging hatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)
  2. Evaluering av IA-avtale - Omslag.pdf (pdf, 139.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:21.468502
MODIFIED 2013-02-14 18:10:14.703401
CREATED 2011-01-26 11:23:21.468502
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)