Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet

IA- avtalen er inngått for en fireårs periode fra 3. oktober 2001 til 31. desember 2005. Det er forutsatt at avtalen skal evalueres etter 2. kvartal 2003 basert på informasjon/ data for utviklingen til og med 2. kvartal 2003.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 192.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:24.549015
MODIFIED 2017-06-26 01:01:10.411110+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:24.549015
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)