Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av iBedrift Nordland

NAV Arbeidslivssenter Nordland og Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) har gjennomført en utprøvning av samhandlingsmetoden iBedrift, som opprinnelig ble utviklet ved Sykehuset Vestfold. Hensikten med iBedrift har vært å etablere et koordinert og bærekraftig tjenestetilbud, forebygge sykefravær og skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Det har også vært et mål å øke kunnskapen om alminnelige helseplager, bidra til bedre egenmestring og skape en inkluderende organisasjonskultur der det er akseptert at ansatte kommer på jobb med helseplager. Forskere fra UNI Helse har evaluert prosjektet ved hjelp av en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til ansatte i virksomhetene som deltok på to ulike tidspunkter. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål rundt arbeidsforhold, subjektive helseplager, mestring, arbeidsglede, sosial støtte og vilje til å inkludere kolleger med helseplager. De finner få forskjeller av betydning på måletidspunktene – i begynnelsen og slutten av prosjektperioden – både for virksomhetene som startet høsten 2013, og for de som startet året etter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-18 01:00:17.235459
MODIFIED 2017-02-18 01:00:18.552946
CREATED 2017-02-18 01:00:17.235459
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)