Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av iNasjonalparker

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Nasjonalparksentrene er informasjonssenter som er autorisert av miljøforvaltningen, ved Direktoratet for Naturforvaltning (DN), til å informere om nasjonalparker og naturvern, og drive formidling og motivasjon knyttet til miljøvennlig friluftsliv. Det er pr. dags dato etablert i alt 13 nasjonalparksentre tilknyttet 13 nasjonalparker. Nasjonalparksentret iNasjonalparker dekker to nasjonalparker og er en nettverksorganisasjon som knytter sammen seks mindre besøkssentre. I forbindelse med at iNasjonalparker ble autorisert i 2001, bestemte DN at denne modellen for nasjonalparksenter skulle evalueres etter 5 års drift.

Det er tre problemstillinger som drøftes i evalueringen: • Er gjeldende autorisasjonsvilkår oppfylt av iNasjonalparker? • Hvilke fordeler og ulemper oppnår man med den organisasjonsmodellen som er valgt for iNasjonalparker? • Hvor godt ligger iNasjonalparker an til å oppfylle kravene i de nye retningslinjene av 2005?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 207.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:48.222137
MODIFIED 2017-02-26 18:01:09.116989+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:48.222137
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)