Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Fra 1. juli 2005 har alle brukere av Aetat rett til å få en individuell serviceerklæring som informerer om rettigheter og plikter for arbeidssøker og Aetat. ECON har evaluert erfaringene så langt. Evalueringen viser at arbeidssøkerne generelt er fornøyd med erklæringen, mens saksbehandlerne er noe mer skeptisk. Alt i alt er likevel hovedinntrykket at Aetats brukere har fått en bedre service gjennom erklæringen. Arbeidsdirektoratet bør imidlertid vurdere å innføre klarere rutiner på hvordan saksbehandlerne skal håndtere erklæringen under dialogen med arbeidssøker. I tillegg bør direktoratet vurdere om erklæringens layout og språk kan forbedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 321.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:34.035626
MODIFIED 2014-08-14 11:44:13.754086+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:34.035626
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)