Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere

Evalueringen gir kunnskap om i hvilken grad målene med informasjons-og veiledningsprogrammet er oppnådd. Hvordan har programmet fungert sammen med andre veiledningstiltak? Hvordan har UDIs styring og kontraktsoppfølging vært i perioden? Hvordan bør programmet gjennomføres for å styrke den juridiske rettledningen før første asylsøknad og sikre at søknaden som fremmes, er mest mulig korrekt og gir et godt grunnlag for å vurdere saken? Evalueringens hovedkonklusjon er at informasjons- og veiledningsprogrammet i noen grad ser ut til å fungere etter dagens intensjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 01:00:23.325190
MODIFIED 2018-01-18 04:00:30.005577+00:00
CREATED 2015-01-02 01:00:23.325190
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)