Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 del 1-4: Kunnskapsdepartementet ga i juli 2006 NOKUT i oppdrag å evaluere alle to- og treårige ingeniørutdanninger som fulgte rammeplanen. Utdanninger ved 19 høgre utdanningsinstitusjoner ble evaluert. Alle relevante forhold som er viktige for kvalitet ble vurdert, og det ble særlig fokusert på forhold knyttet til utdanningens relevans og samhandling med arbeidsliv.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-25 12:02:21.678749
MODIFIED 2016-11-11 17:00:57.043624+00:00
CREATED 2013-10-25 12:02:21.678749
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)